Executive Board '18-'20

Despina K. Anton, President
Jane P. Kourtis, Vice President
Mary Lynn Pergantis, Treasurer
Susan A. Pasanen, Assistant Treasurer
Yiota Katsarakes, Corresponding Secretary
Julie A. Pernokas, Recording Secretary
Stephanie Andrews, Budget Chair
Kathleen Hamilton, Charity Review Chair
Pamela Lazares, Demetra Fund Chair
Bobi Koukounaris, Scholarship Fund Chair
Carolyn DelGizzi, Sustaining Sponsorship Chair

Members

Stacey Agretelis
Joan Aliapoulios
Renee Argyris
Jean Canellos
Patricia L. Dukakis
Stacey T. Kacoyanis
Felicia Kiehm
Christine Kondoleon
Frances Economos Levas
Tamara Lingos
Tania Lingos-Webb
Eva Markos
Jackie G. McCabe


 

Daphne G. Meredith
Andrea A. Mihos
Jamie Monovoukas
Janice Panagako
Elaine Pantazopoulos
Athena Papas
Mary Papastavros
Dorothy Sophocles
Allys Spilios
Elaine Z. Thibault
Hiedi Tourkistas
Jennifer Trakas-Acerra
Diane S. Triant


Honorary Members

*Pacey Cocoris
*Marianthe Frangoulis
*Florence Loumas
*Urania Papas
Katherine Pappas
*Lulu Peratsakis
*Kathleen Sculos
*Mary Voss

*Original Charter Members

Associate Members

Christa Ayoub
Olga Bassett
Crystal Condakes
Angelyn Konugres Coupounas
Louise Damascus
Harriet Kotsilimbas Davis
Carolyn Pappas Diamandis
Carol Drake
Constance Georgaklis
Mary Gomatos
Sandra Gomatos
Linda Hasiotis
Katherine Karagianis

Liz Karagianis
Alexis Lelon
Joanne Nikitas
Connie Papageorge
Maria Papageorge
Thalia Papageorgiou
Mary Philopoulos
Cathy Papoulias Sakellaris
Matia Sculos
Janis Otis Semine
Diana Tsomides
Zacharie Haseotes Vinios
Alexis Hasiotis Wintersteen
Clotilde Zannetos


Standing Committees '18-'20

Budget

Stephanie Andrews, Chair 
Despina K. Anton, Ex-Officio 
Jane P. Kourtis, Ex-Officio
Carolyn DelGizzi
Kathy Hamilton
Felicia Kiehm
Bobi Koukounaris
Susan A. Pasanen
Mary Lynn Pergantis

Charity Review

Kathleen Hamilton, Chair 
Despina Koules Anton, Ex-Officio 
Jane P. Kourtis, Ex-Officio
Jean Speare Canellos
Pamela Lazares
Frances Economos Levas
Andrea Argeros Mihos
Jamie Monovoukas
Mary Papastavros
Susan Anton Pasanen
Elaine Zouzas Thibault
Diane Triant

Commemoration

Patti Dukakis, Chair

The Demetra Fund

Pamela Lazares, Chair
Despina K. Anton, Ex Officio
Mary Lynn Pergantis, Ex Officio
Joan Aliapoulios
Stephanie Andrews
Jean Speare Canellos
Patricia L. Dukakis
Felicia Kiehm
Tamara Lingos
Jackie Gigantes McCabe
Daphne Georas Meredith
Jamie Monovoukas
Janice Panagako
Susan Anton Pasanen
Tania Lingos-Webb
Elaine Zouzas

Governance

Jane P. Courts, Chair
Despina K. Anton, Ex-Officio
Stephanie Andrews
Jean S. Canellos
Pamela Lazares
Mary Lynn Pergantis
Diane S. Triant

INK Committee

Stephanie Andrews, Chair
Despina K. Anton, Ex-Officio
Jane P. Kourtis
Mary Lynn Pergantis
Diane S. Triant

Mistletoe Ball

Daphne G. Meredith, Chair
Julie A. Pernokas, Co-chair

New Member Orientation

Diane S. Triant , Chair

Program

Despina K. Anton, Chair

Scholarship

Bobi Koukounaris, Chair
Despina K. Anton, Ex-Officio
Mary Lynn Pergantis, Treasurer
Stephanie Andrews
Felicia Kiehm
Eva Markos
Jackie G. McCabe
Susan A. Pasanen
Tania Lingos-Webb

Social Media Coordinator
Felicia Kiehm, Chair

Wellesley College Scholarship

Diane Triant, Chair

 

 


Past Presidents

Deceased Members

*Urania Papas (1937-1938)
*Marianthie Frangoulis (1938-1940)
*Lulu Peratsakis (1940-1944)
Athena Speare (1944-1946)
*Pacey Cocoris (1946-1948)
Virginia Mavraides (1948-1950)
Mary Sophios (1950-1952)
Valentine Mason (1952-1954)
Edith Varkas (1954-1956)
Agnes Demeter (1956-1958)
*Kathleen Sculos (1958-1960)
Aliki Bassett (1960-1962)
Ellie Bounakes (1962-1964)
Ellie Loumos (1964-1966)
Toulie Samellas (1966-1968)
Katherine Pappas (1968-1970)
Matia Sculos (1970-1972)
Louise Damascus (1972-1974)
Dee Dee Sarris (1974-1976)
Cynthia Zervas (1976-1978)
Ann Decaneas (1978-1980)

Carolyn Pappas (1980-1982)
Mary Philopoulos (1982-1984)
Crystal Condakes (1984-1986)
Connie Georgaklis (1986-1988)
Patti Dukakis (1988-1990)
Diane S. Triant (1990-1992)
Alexis Lelon (1992-1994)
Joan Aliapoulios (1994-1996)
Connie Papageorge (1996-1998)
Kay Karagianis (1998-2000)
Stephanie Andrews (2000-2002)
Linda Hasiotis (2002-2004)
Jean Canellos (2004-2006)
Athena Pappas (2006-2008)
Pamela Lazares (2008-2010)
Carol Drake (2010-2012)
Stephanie Andrews (2012-2014)
Mary Lynn Pergantis (2014-2016) 
Felicia Kiehm (2016-2018)
Despina Koules Anton (2018 - 
 
*Original Charter Member

Mary Decaneas
*Florence Loumas
Mary Souslides
Helen Booras
Bessie Pappas
Bette Christou
Mary Maliotis
*Urania Papas
*Marianthe Frangoulis
Helen Crane
Agnes Demeter
Bessie Pappas
Helen Petrianos
*Lulu Peratsakis
Wilma Karis
Eva Anifantis
Athena Alexander
*Pacey Cocoris
*Mary Voss
Helen Sutton
Athena Speare
Sally Trent Stames
Mary Demers
Rose Bassett
Virginia Mavraides

Jane Comninos
Despina Taschioglou
Toulie Samellas
*Kathleen Sculos
Mary Sophios
Fofo Spilios
Aliki Bassett
Dee Dee Sarris
Katherine Pappas
Ellie Bounakes
Florence Collatos
Edith Varkas
Helen Pappas
Mary Nenopoulos
Ann Decaneas
Cynthia Zervas
Ann Agris
Florence Patterson
Lee Polley
Helen Papoulias O'Leary
Valentine Mason

*Original Charter Member